Ofanziva VRS na Olovo (1)

Poslije duže pauze ovaj put vam donosimo opise ofanzive VRS na Olovo i to ukoliko bude moguće iz nekoliko izvora. Jedan od izvora koji i ovaj put citiramo je knjiga “Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav Conflict, 1990-1995” koja ovu ofanzivu i operaciju tretira prilično iscrpno i to u svome 55 poglavlju. Pošto je ovo tema koja zanima mnoge koji ne poznaju engleski jezik ovaj put smo se odlučili da spomenuti tekst prevedemo na bosanski jezik, naravno u skladu sa svojim poznavanjem engleskog. Mislimo da smo to uspjeli uraditi dovoljno dobro u smislu da prevedeni tekst ostane vjeran orginalu i da se ništa od teksta ne “izgubi u prevodu”. Ništa od teksta nije izbačeno ili mijenjano, ukoliko nije slučajno previđeno. Naravno uvijek može bolje a kako tekst nije prevođen od strane profesionalog prevoditelja bilo kakve sugestije, korekcije ili ispravke su dobrodošle. Drugi citirani izvor je iz knjige “Živiničke Ose” od Mevludina Mahmutbegovića. U njemu se opisuje tok bitke za Kruševo iz prespektive ove jedinice koja je u januaru došla kao pojačanje 1. Olovskoj slavnoj brigadi. Ovu knjigu je moguće kupiiti u pojedinim knjižarama ili kako smo obavješteni nabaviti preko online knjižare http://www.knjiga.ba po cijeni od 18.00 KM. I prvi i drugi izvor su potkrepljeni kartama. Treći izvor je još uvijek opcionalan.

Tekst koji prenosimo je opširniji u fusnotama nego u svom samom tijelu. Fusnotama, koje se nalaze ispod teksta, možete brzo pristupiti tako što će te kliknuti na broj fusnote koji se nalazi u samom tekstu. Karta se nalazi na kraju članka.

Poglavlje 55
Operacija “Drina 93”:
Srpska “Završiti rat” ofanziva, novembar 1993 – mart 1994

Kao što smo ranije napomenuli, strategija Bosanskih Srba krajem 1993 i početkom 1994 godine je imala za cilj nanošenje odlučujućeg vojnog poraza glavnini snage Bosanske Armije čime bi se Bosanska Vlada primorala na potpisivanje mirovnog ugovora pod Srpskim uslovima. Glavne operacije koje su poduzete da se ostvari ovaj cilj jesu one oko Olova. One su imale za cilj odsjecanje Tuzle i sjeveroistočne Bosne od Zenice i centralne Bosne. Izgleda da su Srbi gajili nadu da bi se u slučaju takvog razvoja događaja, službeno Sarajevo ili predalo ili bi došlo do sklapanja separatnog mirovnog sporazuma sa prilično neovisnim muslimanskim gradonačelnikom Tuzle Selimom Bešlagićem, baš kao što je to urađeno ranije sa Fikretom Abdićem. 31 Ako ne bi došlo do realizacije niti jedne od ove dvije opcije, VRS bi onda eliminisala 2. korpus u ogromnom muslimanskom džepu oko Tuzle. Ipak, kao što će se VRS uvjeriti, njena sposobnost da porazi utvrđene i ukopane jedinice Bosanske Armije se znatno smanjila od početka rata.

Strateška ofanziva glavnog štaba VRS – koja je barem u početku bila nazvana “Drina 93” – je tokom svoga perioda izvođenja, uključivala četri odvojene operacije :
– glavna napadna operacija na područje Olova i komunikaciju Tuzla – Zenica tokom novembra 1993 i januara 1994 godine.
– operacija u cilju eliminisanja džepa Teočak – Sapna istočno od Tuzle izvođena tokom novembra i decembra 1993 godine (ova operacija je bila izvođena u koordinaciji sa Olovskom operacijom).
– ofanziva na Maglajsko – Tešanjski džep tokom decembra 1993 i marta 1994 godine (također u koordinaciji sa Olovskom operacijom).
– ofanziva u cilju zauzimanja Grabeškog platoa i željezničke komunikacije prati tok rijeke Une u februaru 1994 godine.

Niti jedna od ovih operacija nije polučila rezultate ili ispunila svoje ciljeve.

Bitka za Olovo je počela tokom ranog novembra 1993 godine, ubrzo nakon što su snage ARBiH zauzele obližnji Vareš. Olovo se nalazi na glavnoj cestovnoj komunikaciji između Tuzle i Sarajeva (cesta koja je do tada već bila uglavnom pod kontrolom VRS) i manjim putevima između Tuzle i Zenice. Cilj Glavnog Štaba VRS je bio zauzimanje grada Olova i napredovanje prema sjeveru, presjecanje cestovnih komunikacija a zatim konsolidacija prethodno zauzete teritorije. 32 Ukoliko bi se ovaj cilj ispunio, snage VRS – oko 10.000 vojnika iz sastava barem tri korpusa VRS – bi zatim nastavile svoje napredovanje u cilju spajanja sa vlastitim snagama na Ozrenu, udaljenom nekih 35 kilometara od Olova. 33 Napadom VRS od 8.novembra – koji je izvođen pod komandom Glavnog Štaba i Drinskog Korpusa – pokušalo se okružiti Olovo sa istoka i sa zapada. 34 Samo je zapadni pravac imao nekog uspjeha i pri tome je zauzeto nekoliko sela prije nego što je napad zaustavljen snažnim otporom jedinca 2. korpusa Bosanske Armije. Ni uzastopni napadi tokom ostatka mjeseca novembra i cijelog mjeseca decembra nisu postigli rezultate, pogotovo nakon što je 2. korpus angažovao mnoge od svojih rezervi pojačane jedinicama iz sastava 3. i 6. korpusa. 35 VRS je obnovio napade tokom sredine januara nakon što su pristigla pojačanja iz Hercegovačkog korpusa. 36 Tokom 12 i 13 januara ove hercegovačke jedince su probile front ARBiH, napredujući 3 kilometra prema Olovu. Ipak ponovo su rezerve ARBiH iz sastava 1, 2. i 3. korpusa bile u stanju da zaustave napredovanje VRS. Glavni Štab VRS je prekinuo operaciju krajem Januara. 37
______________________________________________________
______________________________________________________

31 – Nema nikakvih indicija koje bi sugerisale da bi Bešlagić – čvrsto uvjeren u multietničnost i političku nezavisnost – popustio pod Srpskim pritiscima i zahtjevima. Bešlagić je bio dugogodišnji protivnik Srpskog kao i Muslimanskog nacionalizma.

32 – U intervjuu datom krajem januara 1994 godine potpredsjednik Bosanskih Srba i član Vrhovne Komande RS Nikola Koljević izjavio je da je cilj Olovskih operacija presjecanje bilo kakvih putnih komunikacija između Tuzle i Sarajeva.

33 – Granice zona odgovornosti dva korpusa VRS-a, Sarajevsko-Romanijskog i Drinskog su se nalazile odmah južno ispod Olova.Zbog toga je nejasno iz štaba kojeg korpusa se komandovalo operacijama, ustvari vrlo lahko je moguće da je operacijama upravljao direktno Glavni Štab VRS. Nasuprot Olovu se uobičajeno nalazila jedna brigada – 2. romanijska motorizovana Brigada iz Drinskog korpusa uz dijelove 1.ilijaške pješadijske brigade iz sastava Sarajevsko-Romanijskog korpusa. Izgleda da su ove jedinice bile ojačane sa barem jednom taktičkom grupom iz sastava 1.Krajiškog korpusa (čini se jačine jednog bataljona iz sastava 11. lake pješadijske brigade iz Mrkonjić Grada uz vjerovatno bataljon iz 6. sanske pješadijske brigade i 43. prijedorske motorizovane brigade) i krupnijim elementima iz sastava 65. zaštitnog puka i do jednog bataljona iz sastava 1. gardijske motorizovane brigade. Sarajevsko – Romanijski korpus je izgleda poslao jurišne jedinice iz sastava svih svojih brigada a Drinski korpus je također poslao određene snage sastavljene od jedinica iz nekoliko brigada. Tih negdje oko 10.000 vojnika nije bilo upotrebljeno u jednom napadu nego je rotirano i uvođeno na pravce napada po potrebi. Vjerovatno da nije bilo više od 2000 do 3000 vojnika koji su upotrebljeni tokom jednog napada.

34 – Linija fronta u Olovskom sektoru, dužine oko 35 kilometara, se kretala od Olovskih Luka, nekih 3 kilometra istočno od grada, pa do Daštanskog, džepa kojeg su držale snage HVO-a (ostaci Vareškog HVO-a). Sam grad Olovo je bio oko 7 kilometara sjeverno od prvih rovova zaštićen linijom brda visine iznad 1000 metara. Snage VRS su držale Brgule, džep usmjeren prema sjeveru od Nišičkog platoa do Daštanskog.

35 – Prikaz bitke koji slijedi se bazira velikim dijelom na detaljnoj analizi onovremenih izvještaja Radio Sarajeva koja je rađena pomoću mape razmjera 1:50.000, uz provjere i usporedbe sa izvorima AFP-a i Reutersa, a naročito na javno dostupnim UN izvještajima koji se tiču bitaka. Jedino je Radio Sarajevo donosio detalje o taktičke prirode koje su bile potrebne za ovu analizu:
Ofanziva VRS-a je počela 8.novembra napadima iz dva pravca koji su trebali da okruže Olovo sa bokova čime bi se izbjegao direktan napad prema gradu sa juga. Na ljevom napadnom pravcu snage VRS su postigle početne uspjehe u Brgulskom džepu tokom perioda između 8 i 11 decembra napredujući u dubini 1 do 2 kilometra i osvajajući nekoliko Muslimanskih sela čije je stanovništvo pobjeglo. Zbog uporne i odsudne odbrane planinskog masiva Zvijezde od strane 126.brdske brigade ARBiH, pokušaji da se ovaj uspjeh iskoristi su propali čime su snage VRS onemogućene da se ubace iza Olova. Na desnom napadnom pravcu Srpske snage su napadale prema Olovskim Lukama iz pravca istoka, napredujući do prvih kuća okolnih sela ali nisu uspjele da probiju linije odbrane 1.Olovske brdske brigade. Dvije sedmice poslije prvih napada VRS je izgleda usmjerila glavni pravac napada direktno prema Olovu iz pravca juga linijom Kruševo – Baktići – Kremenjača (kota 1113). I ovaj put su napadi VRS zaustavljeni odsudnom odbranom jedinica ARBiH koje su sada bile pojačane i snagama iz 2, 3. i 6. korpusa. Borbe su se nastavile do kraja decembra kada je operacija privremeno zaustavljena. Snage ARBiH koje su uspješno izvodile odbranu i koje su pojačale već prisutne brigade, su bile jedinice mještovitog sastava sastavljene od manjih formacija. Područje Vareša je bilo granica zona odgovornosti 2. i 6. korpusa tj. brigada iz 3. Operativne Grupe 2. korpusa (1.Olovska brdska brigada) i OG Visoko 6.korpusa (126.brdska brigada) koje su posjedale linije odbrane. Glavninu pojačanja je uputio 2. korpus ARBiH, premještajući rezerve iz drugih brigada 3. Operativne Grupe (Kladanj) i u isto vrijeme formirajući taktičke grupe iz 2. i 5. Operativne Grupe (otprilike bataljon iz svake brigade u Operativnoj Grupi – brigade uključene u ove aktivnosti su bile 1. i 2. Tuzlanska brigada, 109. brigada iz Doboja, 111. brigada iz Gračanice i 117. brigada iz Lukavca) a izgleda da je i 3. korpus poslao taktičku grupu. 6. korpus je premjestio lokalne rezerve iz ostalih brigada Operativne Grupe Visoko. Ukupan broj snaga ARBiH je iznosio vjerovatno oko 12.000 ljudi.

36 – Izgleda da su pojačanja iz Hercegovačkog korpusa bila organizovana u taktičku grupu koja se u srpskim izvorima spominje kao “Kombinovana brigada” Hercegovačkog korpusa. Čini se da se ova taktička grupa sastojala iz mješovitih bataljona iz sastava 15.hercegovačke pješadijske i 19.hercegovačke lake pješadijske brigade i vjerovatno snaga 8.hercegovačke motorizovane brigade. Uz ova pojačanja iz Hercegovine izgleda da je i Vojska Jugoslavije poslala jedinice iz sastava svoje elitne 63.padobranske brigade – koje su se u to vrijeme borile oko Teočaka – da predvode napad.

37 – Sljedeći opis je ponovo baziran na analizi onovremenih medijskih izvještaja uz pomoć mape razmjera 1:50000, ali su ovaj put konsultovani i dodatni Srpski izvori – beogradski Tanjug i Radio Beograd. Reutersov izvještaj od 15. januara koji je donio UN-ove opise borbi je također bio koristan:
Novi napad VRS je počeo 12. januara istim pravcem kao i neuspjeli napad iz novembra i decembra. Ovaj put su ipak snage Hercegovačkog korpusa uspjele probiti linije ARBiH osvjajući “tri linije ukopanih bunkera i tranšea pokrivenih zemljom” (izvještaj Tanjuga 13. januar 1994) i zauzimajući selo Kruševo na desnom krilu. Snage VRS-a su nastavile napad i 15. januara su objavile da su zauzele selo Prgoševo 3 kilometra južno od Olova čime je VRS napredovala oko 4 kilometra u odbrambeni pojas snaga ARBiH i time zaprijetila da će se probiti i zauzeti grad. Ipak pojačanja ARBiH poslata iz 1, 2. i 3. korpusa su stigla na vrijeme i u teškim borbama tokom sljedećih nekoliko dana Muslimanske trupe su uspjele da zaustave srpski napad i povrate Prgoševo iako je Kruševo ostalo u rukama VRS. Nakon ovih događanja ofanziva VRS na Olovo je obustavljena…”

Bosna: Olovo, Novembar 1993 - Januar 1994

Advertisements

26 komentara (+dodaj svoje?)

 1. Olovćić
  maj 13, 2011 @ 17:04:04

  Mnogo hvala na ovako iscrpnim podacima. Nadam se da će ih biti još. Odbrana Olovo u ratu 1992-1995 je bila od presudnog značaja, ali bojim se je njegova uloga u samom ratu veoma šturo obrađena, čak i zaboravljena.

  Komentariši

 2. kiraethana
  maj 16, 2011 @ 13:52:48

  Hvala vama na čitanju i komentarisanju. Potpuno se slažemo sa vama u pogedu bitnosti Olova i Olovskog ratišta za odbranu BiH kao i u tome da je nažalost sama uloga ovog ratiša kao i 1. slavne olovske brigade nedovoljno, skoro pa nikako obrađena, barem u literaturi koja je nama dostupna. Čudno je da nema skoro ni nekog materijala na intenetu, barem u vidu svjedočenja ili pisanja boraca ili učesnika rata. Nadamo se de će se to promjeniti i ovime dajemo svoj zaista skromni prilog u vidu prenošenja nama dostupnih izvora koji se bave ovom temom.

  Komentariši

 3. Nepoznato
  maj 17, 2011 @ 14:01:45

  Mislim da se radi o stamparskoj gresci, kad kazete da je neprijatelj zauzeo G.Krusevo, ne zauzeo je Krusevo.

  Komentariši

 4. kiraethana
  maj 17, 2011 @ 14:37:29

  U ovom članku koji ste komentarisali koliko možemo vidjeti nigdje se ne spominje Gornje Kruševo poimenično niti u obliku G.Kruševo. Vjerovatno ste namjeravali komentarisati ovaj drugi članak https://kiraethana.wordpress.com/2011/05/16/ofanziva-vrs-na-olovo-2/ koji citira knjigu “Živiničke Ose” Mevludina Mahmutbegovića. U tom tekstu se Gornje Kruševo eksplicitno spominje nekoliko puta i pravi se distinkcija između Gornjeg i Donjeg Kruševa tako da mislimo da nije riječ o štamparskoj grešci nego o razlici koju autor pravi. Također se na dvije priložene mape uz taj tekst sasvim jasno mogu vidjeti oznake za G.Kruševo i D.Kruševo koje označavaju dvije odvojene naseljne cjeline.
  Koliko je to pogrešno ili ispravno ne možemo reći jer samo prenosimo tekst.

  Komentariši

 5. Nepoznato
  jun 24, 2011 @ 18:42:08

  bitka za krusevo
  -petak 14 januar 1994 godine-hladna januarska noc snijeg skripi pod teretom tijela a lice przi hladan talas vjetra, izlazak na asvaltni put stvorio je u meni osjecaj zadovoljstva jer posle kraceg odmora zazelio sam se akcije pored puta ugledao sam uz samu borovu sumu sa desne stranevidjeli smo svjetlosni plamen pridjoh blize tom svjetlu u ovoj hladnoj noci zatekao sam grupu svoji boraca kazu pridji te nasi smo ugrite se malo tu kraj vatre ciji se plamen uzdize visoko iznad nasi glava uz kratkotrajno pucketanje sirovi bukovi drva saznajemo da je situacija na olovskom bojistu izuzetno teska neprijateljski vojnici su probili nase linije odbrane tesko ranjen nas komadant i njegovi vojnici su ostaliu okruzenju ali su se u poslednjem trenutku uspjeli pod zastitom mracne zavjese da se izvuku iz obruca i sretno sidju u dolove i ako se uslo u duboku noc nep-vojnici i dalje granatiraju olovo i okolna mjesta od ranih vecernji sati do kasno u noc granatiraju i putnu komunikaciju i to bez prestanka laju pamovi , patovi i boforsi haubice i ko zna sta vise imaju na tim brdima,neko donese vruci hljebova boze od kud sadu ovom paklu u pola noci hljebovi i to vruci tek sto smo se malo okrijepilii odmorili zacu se naredba za pokret ponoc je vec odavno prosla, poslije nekoliko rijeci mog komandira kolona krenu prema selu dolovi nep-vojska i dalje laje sa svojim ubitacnim sredstvima tjerajuci nas pri svakom ispaljenju i neprijatnom zvuku granate da se bacamo u snijeg i blato razmisljam boze pa zar im nije dosta pucanja i granatiranja po cijeli dan nego i nocu nemogu prtestati po dolasku u selo dolove komandiri rasporedjuju borce po seoskim kucama,pucanje i granatiranje ne prestaje sada su ukljucili i vbr,do samo svanuca nep-vojnici oglasavali ,da mozda ne slave zauzimanje nasih krusevski linija ali nece dugo prokomentarisa drugi da znaju sta im je priredio komandant vojske koja ce im to slavlje prekinuti i otjerati ih odatle vjerovatno bi otisli sami sa pitomi krusevski visoravni to sve slusam sjedeci uz jednu pec grijuci se i gledam ih sta pricaju valjda neznaju da sam ja iz te jedinice koja treba otjerati nep-vojsku sa tih linija, subota je jedinica odlazi na izvidjanje u zonu borbeni dejstava jedan dio boraca otisao je da pojaca nase linije odbrane koje su u medju vremenu uspostavljene , snijeg pada svom zestinom pitome doline i brezuljci kruseva postaju bijeli noc pocinje da pada ulazimo mokri sa izvidjanja i prljavi od bacanja po zemlji pri svakoj ispaljenoj granati u vecernjim satima komandant obilazi borce i hrabri pojedine naglasava da se dobro odmorimo posto vjerovatno sutra u ranim jutarnjim satima idemo u borbeni okrsaj sa nep-vojskom-mi stari borci naviknuti na sve to brzo smo utonuli u duboki san tihi ulazak kurira znacio je pokret tri sata posle ponoci okupljeni ubrzano se pripremamo se i uzimamo -mts-a zatim tiho krecemo pod okriljem hladne noci krecemo u zonu borbeni dejstava prema neprijateljskim polozajima tu nadomak nep-polozaja u gornjem dijelu sume grupe boraca su zauzele pravac kretanja po ranijim udvrdjenim borbenim planovima,kao komandir udarne grupe rasporedjujem borce koji su se kretali tiho prema kraju sume vrijeme je brzo prolazilo naziralo se svanuce koje je svakog momenta moglo da otkrije polozaje nasih boraca tako da su po naredjenju borci ubrzali svoje kretanje prema neprijatelju u jednom momentu medju borcima prostruji vijest da su nasa dva borca zarobljena koji su otisli isuvise naprijed desnim krilom misleci da neprijatelj nije tako blizu uhvaceni su i vezani spagom za ciscenje puske a zatim sa nekoliko udaraca kundakom puske oboreni su na zemlju a zatim su ih natjerali da ustanu i da idu ispred njih doveli su ih ispred samog ruba sume tu su ih odvojili jednog od drugog,dok se odvijala prava drama sa zarobljenim nasim borcima komandir cete je naredio opsti napad u tom momentu je pocelo sve da gori i da odjekuju eksplozije i rafali idemo sihronizirano prva i druga grupa potpomognute nasim topnistvom nep-vojnici su na trenutak iznenadjeni ali se brzo konsolidiraju svoje redove i uzvracaju zestoko pjesadijom i atiljerijom vodi se bliska borba primjetno je da nep -vojnici su imali obiljezja na svojim lijevim ramenima i bili su spremni za borbu,kada su nasi zarobljeni borci culi da smo mi u blizini su tog momenta onako svezani nasrnuli na jednog nep-vojnika sto ih je cuvo od cega je ovaj vojnik i pao a zatim brzim koracima su uspjeli i da im umaknu niz neku jaku strminu ,neprijatelj je i dalje napadao i granatirao nase redove ali zahvaljujuci dubokom snijegu uspjeli smo da ovladamo tim neprijateljskim polozajima.

  Komentariši

 6. druga strana
  jan 12, 2012 @ 22:08:58

  Ja sam bio na Kruševu 14.01.1994.,ali sa druge strane i ne slažem se u nekim činjenicama.

  Komentariši

 7. kiraethana
  jan 19, 2012 @ 01:04:28

  Možete li pojasniti u vezi čega se ne slažete što se tiče prenesenog teksta?
  Drago nam je što se javljaju učesnici ovih dešavanja a još draže bi nam bilo da napišu svoje viđenje situacije.

  Komentariši

 8. druga strana
  jan 19, 2012 @ 15:40:47

  Kao prvo toliko vojske koliko ste napisali je van svake pameti.Zatim toliko brigada iz Hercegovačkog korpusa.Zatim neke jedinice iz Krajiškog korpusa do 63 padobranske iz Niša.Nije mi jasno odakle vam ti podatci.Možda je ih i bilo samo Ja i Moja jedinica ih nismo vidjeli.Zatim toliko tenkova(ja sam vidio 2).Jedan tenk je bio u kruševu 14.01.1994 samo kad smo mi prošli prve linije vaše odbrane.Znate nisam baš vičan pisanju i uveličavanju ti nekakvih uspjeha koje je moja jedinica izvela tih dana.Ovih dana ću da vam opišem moje viđenje ovog događaja bez imalo uveličavanja istog.Kad budem imao vremena javim vam se.

  Komentariši

 9. kiraethana
  jan 21, 2012 @ 17:04:58

  Hvala vam na javljanju.
  Moramo vas podsjetiti da nismo mi ovo napisali. Citirani tekst je, kao što smo i napomenuli, iz knjige “Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav Conflict, 1990-1995”. Nismo u tekstu vidjeli da se spominju bilo kakve čitave brigade iz Hercegovačkog korpusa, u smislu njihove prisutnosti na Olovskom ratištu, nego samo tzv. kombinovana brigada sastavljena od manjih jedinica iz raznih brigada Hercegovačkog korpsusa. Svakako će nam biti drago pročitati vaše iskustvo i viđenje situacije, pogotovo ako ste direktni učesnik kao što kažete.

  Komentariši

 10. druga strana
  jan 21, 2012 @ 17:13:08

  Počet ću da pišem od dana kad smo krenuli iz našeg grada.Bilo je to 06.01.1994 kad smo krenuli put “rekli su nam Romanije”.Došli smo u neko mjesto koje je imalo neku fabriku ko zna čega.Tu smo prespavali i ujutro su nam donijeli pošto je bio Božić pečenicu(pečeno jagnje).Jedan dan smo tu odmarali u tom mjestu kasnije smo saznali da se zove Kaljina.10.01.1994. krećemo sa kamionima negdje na liniju da ko fol ojačamo jer se plaše ofanzive armije BiH.Po mraku smo stigli u nekakve bajte koje su držali neki vojnici Sa-Rom. korpusa.Tu smo se nekako smjestili jer ta vojska nije htjela da napravi mjesta nama da prespavamo.Ujutro kad smo se probudili vidjeli smo da smo u nekakvoj šumi -crnogoričnoj.Dolazi kom.voda i krećemo u izviđanje nas 4-5 krećemo ka vašim položajima.Bili smo došli na 30-tak metara ali nismo mogli dalje jer ima neka čistino od 20-tak metara.Ovo pišem o mom vodu tako da ne mislite da smo mi “rambo”vojnici.Vidjeli smo vaše vojnike 2-3 kako petrčavaju od bunkera do bunkera.Možda smo mogli i da ubijemo nekog ali nam je naređeno da samo izvidimo i da se spremimo da tu udarimo.Ali ovi vojnici što su čuvali položaj su zapucali preko nas pa ste odgovorili i mi smo se morali povući.U toj pucnjavi je poginuo naš jedan vojnik koi je ostao kod bajta i metak ga pogodio u glavu.Kad smo se vratili otišli u komandu i u razgovoru sa starješinama smo im rekli da ovuda gdje smo izviđali bit će teško jer ima dosta čistine a vi ste se dobro ukopali pa da puno ne rizikujemo.Kasnije su nas zezali što nismo ubili kojeg vašeg vojnika(JA mislim da smo to uradili niko ne bi živ izašao odatle)Za sada toliko drugi put pišem o 11.01.1994.

  Komentariši

 11. druga strana
  jan 31, 2012 @ 21:24:41

  Nešto neće da prihvati moje pisanj.

  Komentariši

 12. druga strana
  jan 31, 2012 @ 21:26:26

  E j.bi ga sad hoće ,javim vam se poslije jer pisao sam puno i ruka me zabolje.

  Komentariši

 13. druga strana
  feb 01, 2012 @ 23:00:13

  Sinoć sam pisao opširnije ali nešto nije prošlo pa ako mi ne dosadi opet ću probati.Prespavali smo u nekom selu 4-5 kuća i ko neka mala škola ili slično.Ujutro prije zore krenuli smo naniže prema nekoj ko rjeci ili dolini jer kad se razdanjilo vidjeli smo ko neki kanjon sa druge strane.Došli smo do početka livade i vodič koi je išao sa nama rekao nam je “ono gore je Kruševo”.Livada je bila koliko se sjećam dugačka oko stotinjak metara i imala je po koi grmen.Krenula je prva grupa naviše:komandir voda,ja,NOLE(ime će se kasnije pojaviti) i još 3 čovjeka.Došli smo polako do sela kojeje izgledalo sablasno.Nikad mi nije bilo jasno zašto niko nije od vaše vojske osmatrao livadu kojom smo mi došli.Dali smo znak i ostalim da dođu gore.Kad su svi izašli počeli su da lutaju oko kuća kad je zapucalo.Sa moje desne strane(ja sam bio u sredini sela) iz groblja je počelo da puca.U groblju je bio bunker vaš.Srećom tad niko nije nastradao.Potom je počela vaša nekakva artiljerija da radi i tromblonske mine koje su slabo pucale t.j.nije se svaka aktivirala.Lijevo od mene je bila ko neka kuća a ispred nje ko neki šljunak ili nešto slično.Jedan naš vojnik je zalegao za taj šljunak i počeo da maše sa šljemom valjda izazivo nekog vašeg vojnika.

  Komentariši

 14. druga strana
  feb 01, 2012 @ 23:22:16

  Kad sam pogledao nakon 5-6 minuta prema njemu on nije davao nikakve znakove života.Pokušali smo da ga izvučemo ali je još jedan naš vojnik poginuo tu kod njega.Uzeli smo neku armaturu i polako ih izvukli.Da zlo bude veće kad smo ih ponijeli prema pozadini počne naše granatiranje i tu nam rane još 3 čovjeka.Tako smo taj dan prošli u Kruševu.Naveče smo uspostavili liniju i tako dočekali novi dan.Taj dan nije bilo nikakvog dejstva samo smo ponekad bacili po koju bombu jer ste bili blizu nas,jedno 20-30 metara.14.01.oko desetak sati krenuo je naš napad.Počelo je da puca na sve strane i negdje oko podne počeo je tenk da dejstvuje jer su mu prokopali nekakav put.Brzo smo zauzeli prve kuće,kod jedne kuće nađemo vašeg vojnika kome je geler odnio pola glave i dosta krvavih zavoja.U jednom podrumu smo našli 4-5 minobacača 60 mm i granata nekoliko paketa.Htjeli smo da krenemo preko nekih livada jer smo vidjeli vaše vojnike kako se povlače i bježe,ali naš e lijevo krilo je stalo pa nismo smjeli dalje da ne upadnemo u okruženje.Ušli smo u nekakvu bajtu koja je bila na livadi u kojoj su bili nekakvi kreveti na sprat koja je vjerovatno bila spavaonica.Tu smo stali jer je i počeo mrak da pada.Kasnije su došli ovi sa linije da čuvaju stražu a nas su tu veče prebacili lijevo od Kruševa kod neke visoke šume.Tu veče je počeo i da pada slab snijeg.Nastavak suta idem na spavanje.

  Komentariši

 15. druga strana
  feb 03, 2012 @ 13:47:33

  Ujutro smo krenuli kroz šumu polako jer smo pretpostavljli da ste se već organizovali i organizovali odbranu.Polako smi išli kad smo primjetili četri vojnika kako se oprezno kreću prema nama.Brzo smo se sakrili i čekali da nam priđu.Kad su prišli dovoljno blizu poušali smo da ih zarobimo.Prvo smo povikali “evo četnika” onda je jedan od njih rekao “da nisu četnici već neka jedinica(zaboravio sam)”.Rekli smo im da polako priđu i da vidimo ko su.E sad onaj NOLE što je pomenut poče da puca i pogodi dvoicu a ona druga dva se razbježaše.Tad je komandir voda htio da NOLETA ubije jer je prekršio naređenje.Odmah ga je posla u pozadinu i da se vrati kući.(kasnije smo čuli da je teško ranjen i negdje mu se izgubio svaki trag)Nismo te vaše vojnike dirali samo uzeli puške i nastavili dalje.Još smo jednom naletili na vaše vojnike ali su nas primjetili i razmjenili malo vatre.U šumi smo ostali do jutra kad smo krenuli kroz šumu otprilike prema Kruševu.Prilikom pokreta naša izvidnica(ja,kom.voda,i još dva vojnika) je vidjela vašu vojsku kako ide prema nama povukli smo se i spremoli da pucamo kad dođu bliže.Odjednom su se razbježali(valjda su nas primjetili) i počeli da pucaju prema nama.U puvlačenju prema našoj jedinici naletimo na vašu izvidnicu i tu nastane pravi pakao.Ne znam dali smo mi nekoga vašeg pogodili ali ste vi pogodili jednog našeg kojeg nismo mogli odmah da izvučemo.Komandir voda naš i još jedan vojnik su tu ostali a ja sam krenuo prema jedinici da ih dovedem da ih izvučemo.Kad smo se vratili do naših pucnjava je prestala i lagano smo izvukli ovog vojnika.Vratili smo se tu veče u pozadinu i dali su nam dan odmora.Ali sutradan smo morali da se vratimo u svoj grad jer je bilo problema u zoni naše TG.Eto kako sam ja vidio događaje na Kruševu 1994 godine.Imali smo četri poginula vojnika i tri ranjena(od naše granate)Volio bi da neko napiše nešto ko je bio u ovim događajima.I još nešto sumnjam u vašu priču o dva vojnika koja su pobjegla vezana od nas,ali šta znam možda im se učinilo da su bili vezani.Pozdrav

  Komentariši

 16. badrhari
  feb 12, 2012 @ 23:23:23

  Ja sam bio u živiničkim osama i bio sam direktni učesnik te borbe u šumi16.01.1994(mislim da se šuma zove bjelica),nismo bili tamo na kruševu.Napisao bi ja kako se odvijala ta bitka al volio bi čuti i nekoga sa druge strane-ovaj što je napisao(druga strana) ili nije direktni učesnik borbe ili laže.Ponavljam bio sam baš direktni učesnik te borbe i nastojao bi da kažem baš istinu al da i druga strana kaže istinu

  Komentariši

 17. druga strana
  feb 14, 2012 @ 13:20:37

  Badrhari:nemam razloga da ti (vam) lažem.Tvoje je da prihvatiš ili ne prihvatiš.Samo reci u šta sumnjaš i objasniću ti.Možda je tvoje viđenje drugačije sa tvoje strana,ja sam napisao kako sam ja vidio to oko Kruševa.Ja ne znam kako su se te šume zvale jer nisam sa tog kraja.Napiši šta sam “slagao”.Ružno je nekome reći da laže(to pokazuje koliko poštuješ drugoga).

  Komentariši

 18. badrhari
  feb 18, 2012 @ 03:30:44

  Imao sam nekih obaveza tako da nisam mogao do večeras ništa da napišem,sad imam malo više vremena.Evo mog vidjenja navedenog dogadjaja-Krenuli smo ujutro prije svitanja,podijeljeni u tri grupe (imali smo vodiće-mještane)kroz šumu-mislim da se zove bjelica.Dvije grupe su krenule lijevo-od vas desno a jedna grupa je krenula desno-tamo je otišla i jedinica vojne policije balte iz Tuzle.Na samom početku je krenulo loše,dvije grupe koje su krenule lijevo u toj šumi-udarili smo jedni na druge,loše nas vodili vodići a nije se bilo baš skroz razdanilo.Doduše na jelke napadao snijeg a one poprilično guste,loš pregled-tako da se zamalo nismo medjusobno poubijali.Bilo je tako buke,nervoze poprilično,vjerovatno ste nas i vi čuli.U tom metežu i desilo se to zarobljavanje dvojice naših boraca-mi smo to čuli od jednog borca a čuli smo i dozivanje jednog od te dvojice.Okupili smo se tu u šumi obadvije grupe,da utvrdimo šta se desilo i šta nam je dalje činit-nismo bili daleko od vaših.Bila je to vrlo nezgodna situacija,krenuli u nekakav napad,nismo ni metka opalili a imali smo dva naša zarobljena-demoralizirajuća situacija.Nismo tu puno pričali,vrlo kratko-nema tu više nikakvog plana-strategije krenuli smo bukvalno na juriš da oslobodimo svoje borce.Znali smo da nas čekate,bilo je tu borbe i pucnjave al smo brzo stigli do svojih boraca,jedan je nažalost bio mrtav a drugi ranjen.Mislim da se nisu u vašim rukama zadržali ni pola sata i ovaj ranjeni nam je poslije pričao da ste ga tukli.Ostalo je od vaših i oružje,jedan iz naše grupe je uzeo vašu pušku osamdesetčetvorku(jel vam ostala?) i krenuli smo dalje.Vaši su znači pobjegli i kad smo izašli iz šume,vidjeli smo kako vaši bježe preko onog brda blizu kruševa.Pucali smo po njima al nemogu znati kolko ste imali gubitaka.U onoj udolini izmedju dva brda,ako si bio znaš na koje mislim-bio je vaš tenk.Malo smo i mi tu bili iznenadjeni a da nismo mogli smo zarobit taj tenk.Vojnici su počeli bježat iz tenka al ih je uz prijetnju oružja vratio neki vaš vjerovatno oficir a ovaj naš borac što je pucao iz bazuke nije dobro gadjao.Poslije smo gadjali vaš tenk na onom brdu prema kruševu-znači sa brda na brdo i to nas valjda malo prevarilo,tako da je granata išla malo iznad.Neki vaš borac je digao kupolu i gledao prema nama a granata je išla prema njemu i da se nije sageo pogodila bi ga vjerovatno(mislim da je vidio kako ide prema njemu,bio je u bijeloj majici ili bijelo maskirno),Došli smo nas desetak i na to brdo prema kruševu(prošli smo rovove koji su bili prilično dobro uredjeni i ulazili u neke-neznam dali su vaši uradili te rovove ili su ostali od naših kad je kruševo palo,naša jedinica je došla kada je kruševo već bilo u vašim rukama-tako da to neznam),što znači da je vaše desno krilo bilo potpuno probijeno.Na tom brdu bili smo skoro iza ledja vašem lijevom krilu i vidjeli smo tamo neke borce ali nismo znali koji su,mislili smo da nisu balte-oni su tamo trebali biti.Poslije smo čuli da balte(jedinica vojne policije-namjerno ih imenujem zato što su se tako ponijeli) nisu metka opalile a bili naoružani šljemovi,panciri ko nekakvi specijalci.Kad smo skontali da su vaši,pucali smo na njih al već se većina sklonila tako da nije bilo nekog naročitog efekta.I vaše lijevo krilo je bilo zbunjeno,jer oni prema nama skoro da nisu pucali.Vratili smo se sa tog brda nazad u šumu da vidimo sta je sa našim desnim krilom i tu u šumi,možda oko podne(nisam imao sat)našli smo se sa nekim borcima iz olova koji su nam došli pomoći-vjerovatno su imali saznanja da ovi iz balti ništa nerade.Krenuli smo kroz šumu prema kruševu i tu smo naletili na neku vašu jedinicu ili grupu(imali su drugačije uniforme od vaših na desnom krilu),izbila je prilično kratka ali žestoka razmjena vatre.Nije mi jasno kako(bili smo blizu vaših),al tu su nas pronašli vaši minobacači i imali smo tu gubitaka.Tu su vaši otišli na svoju stranu a naši na svoju,ja sam ostao sa dvojicom boraca-tražili smo našu grupu koja je otišla na desnu stranu(tamo gdje i balte).Tražili smo ih zbog toga što nismo imali kontakta sa njima(bila pokvarena njihova motorola),mislili smo da nisu u opasnosti-poslije smo ih našli i saznali da nisu ni oni nešto posebno učestvovali u borbi.Dozivali smo ga i glasom(zvali smo ga cerska jer je bio iz cerske),sad kad razmišljam o tome-bili smo laka meta,jer smo ga zvali i glasom al izgleda tu u šumi prema vašem lijevom krilu nije bilo više vaših .
  Tako sam ja vidio tu borbu u šumi(onako malo nagrubo) a tebi sam rekao da lažeš ne da vrijedjam-jer po tvojo priči u šumi je vas bilo 4 ili 5,niti je ko od vaših bježao,niti je vam šta ostalo(šta drugo da kažem ili si slagao ili je tebi neko slagao pa ti to prenosiš.
  Od svega navedenog po meni kod nas je bilo najznačajnije,to što smo se brzo presabrali poslije zarobljavanja naših dvojice boraca(to je bio na neki način šok za nas)al krenuli smo na sve i ništa,jer naš borac nigdje nije ostao u neprijateljskim rukama a prošli smo poprilično ratišta-jednom smo po noći izvlačili našeg poginulog borca iz minskog polja al to nije tema ove priče.

  Komentariši

 19. druga strana
  feb 18, 2012 @ 21:48:47

  Badrhari:od ovoga što ti napisa ima svašta.Prvo:vod jedan broji više od 4-5 vojnika.Kad sam napisao da smo išli u izviđanje u izviđanje smo i išli.Možda je bilo i povlačenja.Nikakvog ja interesa nemam da tebi lažem i izmišljam o nekakvom našem herojskom podvigu.Drugo:kad sam napisao da je poginulo toliko naših vojnika ne lažem te.Prošlo je dosta vremena ali neke stvari ne zaboravljm.Jeste bila je 84-a ali nije to kako si ti opisao.Možda i jeste,onda smo se mi pucali sa svim.Da ne duljim sa ovim jer otići ćemo daleko.Žao mi je što sam upoznao ovako to Kruševo a i još dosta “Kruševa”.Tebi i tvojoj porodici želim sve najbolje i da tvoja djeca kao i moja nikad ne uzmu pušku u ruke i ovako se dopisuju.A možda smo se sreli još negdje?(Nišićka visoravan,oko Sarajeva,Bjelašnica,Igman,Treskavica,Bjelo Polje kod Mostara,Konavle,Goražde…)

  Komentariši

  • mesko
   mar 20, 2012 @ 22:36:09

   Ja sam obisao skorosva ratista uBIH Prije agresije na BiH bio sam placenik uHrvstskoj vojsciZenge 1gardijska brigada Tigrovi od Vukovara pa doTrebinja tasovcici prebilovci Nevesinje popovo polje Trebinje.A Konavli Cilipi Cavtat to sam sve prosao.Bio sam ucesnik. Borbe za krusevo zajedno sa legendom Bolom i drugim saborcima.Naj bolja jedinica ARBiH su upravo Zivinicke Osese su me licno spasile na Pelemisu 993 u aprilu bio samuokruzenju sa svojm diverzantima

   Komentariši

   • mesko
    mar 20, 2012 @ 22:41:20

    Izvinjavam se na pravopisnim greskama znaci naj bolja jedinica ARBiH su zivinicke ose iste zivinicke ose su me spasile na Pelemisu bio sam u okruzenju sa svojim diverzantima to je bilo uaprilu 1993 Mislim 17 april tada smo zauzeli pelemis.

 20. badrhari
  feb 19, 2012 @ 00:39:08

  Ono što sam napisao nastojao sam da to bude objektivno,al nema veze neželim time da se zamaram.Moja djeca vjerovatno neće ratovat,imam prilično godina a nemam djece-moja sudbina.
  U svakom slučaju želim i ja tebi i tvojoj porodici sve najbolje

  Komentariši

 21. caco
  jan 30, 2013 @ 22:31:52

  🙂

  Komentariši

 22. BHF_FANATIC
  maj 22, 2013 @ 01:49:01

  Najbolja jedinica su IDČ Olovski Džokeri satrali su četnike kako na mačku tako i na,nišićima,bihacu sana 95, idr ratištima svaka im čast HEROJI.

  Komentariši

 23. Amir Hasanovic
  jan 31, 2015 @ 23:58:39

  Sve u redu,vidim da autor nije pisao tekst nego je koristio navode koi su apsolutno netačni,neke jedinice koje se tu spominju apsolutno nisu učestvovale u ovim borbama,direktno prva tuzlanska,koja se sa još par bataljona i interventnim jedinicama nalazila na pričuvi u Stariću,i nisu mrdnuli,Ja sam bio pripadnik jedinice za protuteroristička dejstva 2 korpusa BALTE,koi se kako vidim i nespominje,heh a o DŽOKERIMA iz Olova da nepričamo,,jedan dio linije su sa nama u Kruševu držali 7 sati čitavih dok su se gore navedene neke jedinice povukle (pobjegle),,garantujem ti svojom prisutnošću pod tim jelikama i onom minusu strašnom da pola stvari tu nije tačno……

  Komentariši

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s

wordpress visitor counter
%d bloggers like this: